top of page

En signal skickas blixtsnabbt till känslocentra i hjärnan.

Feromoner tas upp via luften och påverkar speciella receptorer i näshålan (Jacobsons organ).

Hästen reagerar instinktivt och känner sig trygg, blir mer fokuserad och stressnivån minskar.

HUR FUNERAR DET

1

2

3

bottom of page