top of page

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Confidence EQ kan vara till stor hjälp om du har en häst  som är orolig och stressad när den transporteras eller de första gångerna du  lasttränar och åker transport med din häst. Genom att applicera Confidence EQ 30 minuter före lastträningen minskar hästens stressnivåer så att den kan fokusera och utan rädsla lära sig att gå upp i- och åka transport. För hästen som 'åker dåligt' gör appliceringen av en dos Confidence EQ  30 minuter före lastning att den blir mindre stressad och lär sig att transporteras utan rädsla.

De första gångerna en häst lastas och transporteras är stressande många hästar. Att gå ifrån sin flock och in i ett trångt okänt utrymme som saknar flyktväg är för hästen att be den att bortse från sina naturliga instinkter. Genom att träna hemma och använda Confidence lär sig hästen att inget farligt kommer att hända och att den kan känna sig trygg och lugn.

TRÄNA LASTNING

Vid träningen skall hästen vara avrastad och lugn. Börja med att sätta på en dos Confidence när hästen står i sin box och vänta 30 minuter innan träningen påbörjas.

För att börja öva lastningen är det viktigt att hästen kan ledas i grimma. Se till att det är så lite störningar som möjligt runt omkring, att du själv och dina ’hjälpare’  är lugna och att träningen sker på ett inhägnat område. Har gott om tid.

Släpet skall stå så att det blir så lite nivåskillnad som möjligt för rampen och det skall vara ljust inne i transporten.  Börja sedan med att leda hästen runt transporten och upp på rampen. Låt den gärna stå där en stund innan den leds in i transporten och sätt inte för bom/dörr. Backa sedan lugnt ut hästen, gå ett varv så att hästen får koppla av och gör sedan om proceduren. Om hästen står lugnt och stilla kan man stänga bakom den och låta den stå en stund i transporten för att sedan fälla ner rampen och lasta ut hästen. Här avslutas den första träningen. Vid följande träningar görs på precis samma sätt men öka tiden hästen står inne i transporten och kör en kort sträcka. Efter några träningstillfällen kommer hästen att gå lugnt upp i transporten och stå lugnt och stilla vid körningen.

 

LASTNING OCH TRANSPORT AV RÄDDA HÄSTAR

Om hästen sedan tidigare är rädd och stressad vid lastning/transportering träna på precis samma sätt som vid träningen med den ovana hästen men gå mycket långsamt fram.

  • Dag 1: sätt Confidence på hästen i boxen och vänta 30 minuter innan ni kopplar och kör fram transporten och gör heller inga som helst förberedelser som hästen kan förknippa med lastning/transportering. Led sedan ut hästen och gå några varv runt transporten och få den att stå stilla vid rampen, beröm avsluta och led in hästen i boxen igen.

 

De följande dagarna upprepa proceduren som Dag 1 och lägg till ett moment;

  •  Dag 2 gå upp på rampen

  •  Dag 3 gå in i transporten och backa lugnt ut, upprepa 2 – 3 gånger

  •  Dag 4 stäng bakom hästen

  •  Dag 5 kör en kort sträcka

 

Fortsätt på detta sätt träningen till dess att hästen lugnt går upp på transporten och åker en ca 30 minuters körning utan att visa tecken på rädsla och stress.

Fortsätt gärna sedan att använda Confidence några gånger till dess att hästen är helt lugn och avspänd.

En del hästar är lätta att lasta men upplever själva transporteringen som mycket stressande. De kan antingen stå helt still men svettas och kanske få mycket lös avföring och diarré. Andra hästar skrapar eller bankar med hovarna och kanske ’klättrar’ på väggarna. Genom att använda Confidence EQ varje gång hästen skall transporteras lär den sig efter hand att inget farligt kommer att hända och den blir allt mer avspänd för varje gång den åker transport. Fortsätt att använda Confidence EQ 2-3 gånger efter det att hästen lärt sig att åka utan att stressa upp sig för att befästa känslan av trygghet.

TRANSPORT

TRANSPORT

Att låta en främmande människa – hovslagaren- röra vid och lyfta upp och hålla fast hovarna kan vara mycket stressande för många hästar. Att inte ha alla fyra hovarna i marken och vara fasthållen men ändå stanna kvar är att be hästen bortse från sina naturliga instinkter. Genom att träna hemma och använda Confidence lär sig hästen att inget farligt kommer att hända och den kan känna sig trygg och lugn.

Exempel på användningsområden, inlärningssituationer:

  • Verkning av föl

  • Verkning av känsliga, rädda och/eller ohanterade unghästar

  • Första skoning

  • Första skoning hos nya kunder/nya hästar

Bäst är om du som hästägaren redan före hovslagarbesöket har Confidende EQ hemma och applicerar en dospåse ca 30 minuter innan hovslagaren kommer till stallet. Alternativt appliceras gelen på den rädda hästen direkt när hovslagaren kommer till stallet innan verktyg och städet lastas ut. Börja sedan sko en lugn och trygg häst före det att du börjar arbeta med ’Confidencehästen’.

TRÄNING AV SKO- OCH VERKNINGSRÄDDA HÄSTAR
 

Det första hästen skall lära sig är att kunna stå still där den skall skos/verkas lugn och avslappnad. Nästa steg är att den villigt skall kunna lyfta alla fyra hovarna.

När hästen kan detta går man vidare med att lyfta alla 4 hovarna varje dag och banka på hovarna med en rotborste eller liknande. På så sätt vänjer sig hästen vid att någon ’slår’ på hoven.

Arbeta korta pass och avsluta när hästen gör det man ville uppnå med träningstillfället. Det är bättre att träna korta pass. Ta en kort paus och låt hästen gå in i boxen och gör därefter om övningen.

 

Inför nästa hovslagarbesök, applicera 1 dospåse Confidence EQ ca 2 timmar innan hovslagaren kommer till stallet följt av ytterligare 1 dospåse ca 30 minuter före ankomsten. Be sedan hovslagaren börja med ’Confidence hästen’.

För känsliga och stressade hästar får man räkna med en inlärningsperiod på flera ’skoperioder’ innan den går att verka/sko.  Vid de första återbesöken kanske det bara går att lyfta alla 4 hovarna och möjligen verka någon hov.

Tips till hovslagare:

vid arbete med unga, känsliga och eller rädda hästar, stryk ut en dospåse Confidence EQ gel på ditt hovslagarförkläde strax innan du börjar arbeta och låt hästarna nosa innan du börjar verka/sko. Effekten sitter i ca 2 timmar.

VETERINÄRBESÖK

Redan själva miljön på en hästklinik kan vara stressande för känsliga hästar. Främmande dofter, hästar och människor som kommer och går kan göra den tryggaste häst osäker. Kanske  känner hästen också av de sk. alarmferomoner som andra rädda och stressade hästar utsöndrar och som varnar sina artfränder för att här är det  en ’fara’ att vara. Genom att applicera en dos Confidence EQ inför veterinärbesöket kan hjälpa hästen att bättre klara av både miljön på och eventuella behandlingar hos veterinären.

En del hästar kan vara ’stickrädda’ och uppleva starkt obehag vid bl.a. vaccinationer. Genom att använda Confidence EQ blir upplevelsen mindre obehaglig och de blir lättare att hantera.

SKONING / VETERINÄR

VETERINÄR

Exempel på stressande situation, klippning.

Hur rädd och stressad en häst är i en situation beror till viss del på hur den upplevde de första gångerna de var med om en denna händelse. Genom att använda Confidence EQ de första gångerna hästen skall vara med om något nytt blir den mindre stressad och lär sig snabbare att känna sig trygg och fokuserad.

I de vilda behöver hästen ständigt vara alert och beredd på att bli anfallen av rovdjur. Att vara på tårna (eller hovarna) är en överlevnadsstrategi! Hela flocken hjälper till med vakthållningen, ofta i skift där några hästar betar eller vilar och några håller vakt.

Våra tama hästar möter inte sådana dramatiska ’liv och död’ situationer, men de är fortfarande mycket känsliga för allt som händer och rör sig i omgivningen. De flesta hästar lever inte heller i en trygg flockgemenskap utan får ensamma ansvara för sin egen trygghet, vilket många gånger har allvarliga konsekvenser när vi handskas med dem. Mycket av hästens liv idag som att bo i ett stall, gå ensam i en hage eller transporteras i ett litet slutet utrymme, minskar deras möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden; leva i flockgemenskap, se klart över stora avstånd och att kunna fly från upplevd fara. För vår skull ber vi dem att åsidosätta inbyggda försvarsmekanismer som generationer före dem använt för att hålla sig vid liv.

Ett exempel på en situation som de flesta hästar upplever som stressande är att bli klippta.

Att klippa en häst innebär alltid en risk eftersom hästen är ett flock- och flyktdjur med blixtsnabb reaktionsförmåga.  Också den allra snällaste lilla ponny kan få oanad kraft när den ska komma bort från ’odjuret’ till klippmaskin.  Många hästar, ovana som vana, tycker att det är olustigt att bli klippta. Det kan lätt hända olyckor om man är det minsta ovaksam. Helt plötsligt, utan märkbar förvarning, kan en tidigare lugn häst vakna till liv och kasta ut en hov mot klippmaskinen och kanske träffa personen som klipper. Genom att använda Confidence EQ blir upplevelsen mindre skrämmande för hästen, säkrare för den som klipper och dessutom får hästen en positiv minnesbild av klippningen.

GÖR SÅHÄR

De första gångerna hästen skall klippas:

Applicera Confidence EQ gelen fördelat i nedre delen av näsborrarna 30 minuter innan klippningen (lämna hästen i lugn och ro i boxen). Om flera hästar skall klippas, börja med den ovana hästen.

En häst som är orolig och stressad vid klippning:

Låt inte hästen på något sätt förstå att det är dags för klippning och ta inte fram klippmaskinen, sladdar eller något annat som hästen kan förknippa med klippning
Applicera Confidence EQ gelen fördelat i nedre delen av näsborrarna 30 minuter innan klippningen (lämna hästen i lugn och ro i boxen).
Om flera hästar skall klippas, börja med den oroliga/stressade hästen.

Som vid all hästhantering är det viktigt att ha gott om tid och ’tänka efter före’ när det är dags att klippning. Var gärna 2 personer, en som klipper och en som håller, håll till på en lugn plats med halkfritt golv och var noga med att hålla ordning på elsladden. Använd om möjligt en jordfelsbrytare på sladden så bryts strömmen direkt om något skulle gå fel. Börja med att sätta på en dos Confidence EQ när hästen står i sin box och vänta 30 minuter innan klippmaskinen, sladdar och annat som hästen kan förknippa med klippning plockas fram.

Låt hästen vänja sig vid ljudet från klippmaskinen innan du börjar klippa. Det är inte bara ljudet hästen kan reagera på, utan också kylluften som maskinen blåser ut. Hästens instinkter kan då spela en ett spratt, eftersom hästar blåser ut luft när det är fara på gång. 

NY MILJÖ

Hästen känner sig trygg i sin hemmiljö, det är hästens revir och förändringar i stallet eller i de dagliga rutinerna upplever många hästar som stressande. Att få en ny hagkompis eller boxgranne kan upplevas vara jobbigt för vissa hästar. Genom att använda Confidence EQ blir hästen mindre stressad och vänjer sig snabbare vid nyordningarna.

Att helt byta miljö och flytta till ett nytt stall och kanske också ny ägare/ryttare är för de flesta hästar en stressande upplevelse. Genom att använda Confidence EQ den första tiden blir hästen mindre stressad och känner sig snabbare hemmastadd.

TRÄNING

Oavsett vad vi tränar med hästen så innebär träningen att hästen skall lära sig något nytt eller förbättra det sätt den utför en viss rörelse eller beter sig i en viss situation. För att lära sig och prestera måste hästar precis som vi människor kunna fokusera och känna sig trygga. Stress påverkar inlärningen negativt. Genom att använda Confidence EQ bevarar hästen sitt fokus och förmåga att lära även i stressande situationer som t.ex. vid ökande träningskrav (att gå utanför hästens ’comfort zone’) eller träning av nya moment som att hoppa vattenmatta eller att ensam gå från stallet.

STRESSANDE SITUATIONER

STRESSANDE

NYA SITUATIONER

Hästen känner sig trygg i sin hemmiljö, det är hästens revir och förändringar i stallet eller i de dagliga rutinerna upplever många hästar som stressande. Att få en ny hagkompis eller boxgranne kan upplevas vara jobbigt för vissa hästar. Genom att använda Confidence EQ blir hästen mindre stressad och vänjer sig snabbare vid nyordningarna.

Att helt byta miljö och flytta till ett nytt stall och kanske också ny ägare/ryttare är för de flesta hästar en stressande upplevelse. Genom att använda Confidence EQ den första tiden blir hästen mindre stressad och känner sig snabbare hemmastadd.

NYA

Oavsett vad vi tränar med hästen så innebär träningen att hästen skall lära sig något nytt eller förbättra det sätt den utför en viss rörelse eller beter sig i en viss situation. För att lära sig och prestera måste hästar precis som vi människor kunna fokusera och känna sig trygga. Stress påverkar inlärningen negativt. Genom att använda Confidence EQ bevarar hästen sitt fokus och förmåga att lära även i stressande situationer som t.ex. vid ökande träningskrav (att gå utanför hästens ’comfort zone’) eller träning av nya moment som att hoppa vattenmatta eller att ensam gå från stallet.

TRÄNING

TRÄNING
bottom of page